w

Trainee logistikk

Beliggenhet som sentralt knutepunkt for Nord-Norge med jernbane, havnefasiliteter, god infrastruktur på veg, (nå Hålogalands vegen) og stamflyplass på Evenes, er regionens beste fortrinn. Bjerkvik er knutepunkt mot Troms, og E10 er vegen mot Lofotregionen og Vesterålen.

Nytt program 2018-2020
31.08.201710:35 Admin

Ved å etablere traineeprogram innen reiseliv, logsitikk og blå næringer ønsker vi å gi bedriftene anledning til å prøve ny viktig kompetanse.

Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

 

Mer info vil komme 

google map