w

Trainee blå næringer

Sjømatnæringen med komplementære tjenester, utpeker seg som en viktig regional næring for Ofoten. Det finnes flere sjøbaserte havbruk i Tysfjord, Ballangen og Evenes. Landbaserte anlegg for smolt er under planlegging. Næringen viser stort potensial for vekst i fremtiden. Regionen er ansett som særlig gunstig både i forhold til produksjon, samt effektiv og miljøvennlig transport til markedene. Dette via den største sjømatkorridoren i Nord-Norge, Narvik, via Sverige til Oslo og deretter til Europa og Asia.

Nytt program 2018-2020
31.08.201710:37 Admin

Ved å etablere traineeprogram innen reiseliv, logsitikk og blå næringer ønsker vi å gi bedriftene anledning til å prøve ny viktig kompetanse.

Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

 

Mer info vil komme google map