w

Trainee blå næringer

Sjømatnæringen med komplementære tjenester, utpeker seg som en viktig regional næring for Ofoten. Det finnes flere sjøbaserte havbruk i Tysfjord, Ballangen og Evenes. Landbaserte anlegg for smolt er under planlegging. Næringen viser stort potensial for vekst i fremtiden. Regionen er ansett som særlig gunstig både i forhold til produksjon, samt effektiv og miljøvennlig transport til markedene. Dette via den største sjømatkorridoren i Nord-Norge, Narvik, via Sverige til Oslo og deretter til Europa og Asia.

Nytt program 2018-2020
31.08.201710:37 Admin

Ved å etablere traineeprogram innen reiseliv, logsitikk og blå næringer ønsker vi å gi bedriftene anledning til å prøve ny viktig kompetanse, samt gi nyutdannede gode jobbmuligheter!

Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

Søknadsfrist for nye program er 15. mai 2018. Vi vil i 2018 presentere nye ledig traineestillinger og bedrifter, men du kan allerede nå sende en åpen søknad - og være aktuell for alle bedrifter innen ditt fagfelt.

 Aktuelle kompetanseområder:

  • Biologi
  • Fiskehelse
  • Logistikk
  • Prosess


Søk traineestilling innen blå næringer her

Relaterte artikler

google map