w

Februar 2018 | Lederutvikling

Samling over to dager i regi av Nordnorsk Lederutvikling på tema: Ledelse | Organisasjon | Kunsten å lede seg selv.

24.02.201609:07 Admin

Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Tidspunkt:
Febr. 2018 kl. 09-16 | 14. febr. kl. 0830-15  (dato kommer)
 
Foredragsholder:
Frode Mikalsen, Nordnorsk Lederutvikling

     

PROGRAM

Mandag  februar | Kl. 09-16 

Oppstart og introduksjon til samlingen

 • Åpning og introduksjon
 • Om det å være med på utviklingsprogram
 • øvelser

 

Om det å lede: Energi og entusiasme

En bolk omkring leder- og ledelsesbegrepet. Innom nnl tenkemåte; ”Ledelse handler om å skape en verden folk ønsker å tilhøre”. Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon. Sentrale stikkord:

 • Hva er ledelse – og hva er det ikke?
 • Om det å tørre å lede
 • Motivasjon og inspirasjon
 • Grunnleggende menneskelige behov


Organisasjonsperspektivet

Om det å jobbe i riktig retning:

 • Hva er vi til for?
 • Hva skal vi skape?
 • Hva skal være ”mitt bidrag”?
 • Hva skal jeg være kjent for 

 

Tirsdag februar | Kl. 0830-15

Kunsten å lede seg selv

Lederperspektivet på personutvikling. Egne mål og ønsker og karriereambisjoner. Leveringsfokus, selvledelseskompetanse. Om det å prestere  - i et livslangt perspektiv.  

Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang

 • Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse
 • Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet

”Eksamen”

En litt uhøytidelig konkurranse gruppevis. 

google map