w

Søker bedrifter innen alle bransjer

Vi rekrutterer bedrifter til program 2018-2020. Traineeperioden starter i bedriftene høsten 2018 og 2019, men vi spleiser også kandidater og bedrifter fortløpende.


Nye program 2018-2020
15.09.201611:00 Tore Olsen

Nye satsningsområder i tillegg til eksisterende program

Vi ønsker i 2018-2020 å vri virksomheten i traineeprogrammet til også å inkludere bedrifter innen vekstnæringer hvor vi allerede har registrert et gap mellom hvilken kompetanse som kreves i næringen og den kompetanse bedriftene innehar. Reiseliv, logistikk og blå næringer peker seg ut med spesielle utfordringer i årene som kommer. 


Traineebedriftene er bedrifter i ulik størrelse i alle bransjer

For å være sikker på at traineen blir en del av et fagmiljø er hovedregelen at virksomheten skal ha minst 4 ansatte. Hver bedrift kan ansette en eller flere traineer dersom rekrutteringsgrunnlag og oppdragsmengde er tilstede.


I programmet får bedriften
  • Nasjonal markedsføring av ledige stillinger
  • Markedsføring og presentasjon på universitet og høgskoler
  • Profilering på nettsider, facebook, karrierestart.no, nav.no osv.
  • Tilrettelagt rekruttering og oppfølging av kandidat 
Traineeavtalen

Traineeperioden starter i bedriftene høsten 2018 og 2019, men vi spleiser også kandidater og bedrifter fortløpende. I traineeprogrammet har den enkelte traineebedrift arbeidsgiveransvaret. Stillingsinnhold, lønn, start/slutt traineeperiode avtales mellom bedrift og kandidat. Traineeperioden er fra 12 - 24 mnd. Søknadsfrist på de ledige stillingene er 15. mai 2018.  

Traineen

Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor fagområder som er definert av deltakerbedriftene. Kandidatene kan også ha noe arbeidserfaring. Søkere fra universitet og høyskoler i Norge eller utlandet kan søke. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Narvikregionen eller et ønske om å etablere seg her. Det er en forutsetning at Traineen behersker norsk på et godt nivå skriftlig og muntlig.

Skap utvikling og endring i bedriften

Bedriftene får uforpliktende tilgang til ny kunnskap og nye impulser. Mange gode førstejobbsøkere er fra Nord-Norge eller har sin utdannelser herfra, dette er en ressurs som mange bedrifter og virksomheter vil ha stor nytte av.

Mer info? 

Kontaktperson Trainee Narvikregionen:
Prosjektleder Hilde M. Normark | Epost: post@traineenarvik.no | Telefon: 948 90 222