w

Lederutvikling

Samling over to dager i regi av Nordnorsk Lederutvikling på tema: Ledelse, organisasjon, kunsten å lede seg selv.

26.-27. september 2019
24.02.201609:07 Admin

Sted: Scandic, Narvik 
Tidspunkt:
26. - 27. september - 2019 
Deltakerpris: Kr 4 500,- (gratis for traineer).
Målgruppe: Traineer, nyansatte, unge ansatte.
Foredragsholder:
Frode Mikalsen, Nordnorsk Lederutvikling 
    

PROGRAM

26. sept. | Kl. 09-15.30 

09.00 Velkommen til samling

 • Kort om disse to dagene
 • Om det å være på utviklingsprogram 

10.00 Energi og entusiasme i jobben

 • Vi er innom ledelse; både det å lede og det å være ”under ledelse”.
 • Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon. Sentrale stikkord 

12.00 Lunsj 

13.00 Organisasjonsperspektivet 

 • Vi vil være innom ulike teoretiske tilnærminger, bla organisasjonspsykologi, forskning på arbeidsgrupper og prestasjon, organisasjonskultur og forretningsutvikling/innovasjon 

15.30 Slutt for i dag. 
   

27. sept. | Kl. 09-15.30  
 • Kunsten å lede seg selv 
 • Lederperspektivet på personutvikling. Egne mål og ønsker og karriereambisjoner. Leveringsfokus, selvledelseskompetanse. Om det å prestere  - i et livslangt perspektiv. 
 • Tidsoptimisten og tidspessimisten – Holdning og preferanse
 • Vi ser på to ulike måter å foretrekke å organisere arbeidshverdagen på, og hvordan disse to arketypene kan virke forstyrrende på hverandre. Hvordan hente det beste ut av ulike personlighetstyper? 

12.00 Lunsj 

12.45 Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang

 • Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse
 • Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet
 • ”Eksamen”
 • En litt uhøytidelig konkurranse gruppevis 

15.30 Vel hjem