w

Trainee reiseliv

Reiselivsnæringen knyttes sterkere opp mot teknologi, IKT og FOU. Eksempelvis bookingsystemer og informasjon, teknologi i opplevelsene og et grønt bærekraftig reiseliv med fokus på miljøvennlige løsninger i alle ledd.

Nytt program 2018-2020
31.08.201710:32 Admin

Ved å etablere trainee-program ønsker vi å gi bedrifter innen reiseliv anledning til å prøve ny viktig kompetanse, samt gi trainee og bedrift impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet.

Gode muligheter for fast jobb. Send en åpen søknad og bli presentert for et stort antall bedrifter!

Impulser fra faglige miljøer kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

Her er ingen søknadsfrist i programmet. Vi vil i 2018 presentere nye ledig traineestillinger og bedrifter, men du kan allerede nå sende en åpen søknad - og være aktuell for alle bedrifter innen ditt fagfelt.

Les mer om traineeavtalen her.

Aktuelle fokusområder:

Hvordan utvikle nye bærekraftige opplevelsestilbud?
Økonomi – miljø - samfunn


Produkt- og konseptutvikling

  • Utvikling av nye opplevelseskonsepter og produkter
  • Pakketering – arbeidsmetodikk for å lage salgbare pakker
  • Pakking, prising, distribusjon og salg

   
Markedsføring, salg og distribusjon
Knapt noen næring er så konkurranseutsatt og global som reiselivsnæringen. Kampen om oppmerksomheten er tøff. Norske reiselivsbedrifter må være både smart, kreativ og dyktig for å gjøre sine produkt synlig og tilgjengelig på de rette stedene.

    
Mål – Reiseliv, sterke opplevelser 

«Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge»

Ingen steder møter fjellet havet så spektakulært som i Ofoten. Sterke opplevelser er symbolet på hva denne regionen har å tilby. Narvikregionen gjenspeiler landsdelens mest spennende reiseliv, basert på bærekraft og unike naturbaserte opplevelser.» 

Fortrinn

  • Narvikfjellet - helårlig reiselivsanlegg med fokus på ski, vandring og sykkel.
  • Uberørt natur.
  • Spektakulære områder fra fjell til fjord.
  • Samisk kultur.
  • Polar Park.
  • Stetind – Norges nasjonalfjell.
  • Narvik som handelsby.


Send din søknad på traineestilling innen reiseliv her

Bærekraftig reiseliv