w

Trainee logistikk

Beliggenhet som sentralt knutepunkt for Nord-Norge med jernbane, havnefasiliteter, god infrastruktur på veg, (nå Hålogalands vegen) og stamflyplass på Evenes, er regionens beste fortrinn. Bjerkvik er knutepunkt mot Troms, og E10 er vegen mot Lofotregionen og Vesterålen.

Nytt program 2018-2020
31.08.201710:35 Admin

Ved å etablere trainee-program ønsker vi å gi bedrifter innen logistikk anledning til å prøve ny viktig kompetanse, samt gi trainee og bedrift impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet.

Gode muligheter for fast jobb. Send en åpen søknad og bli presentert for et stort antall bedrifter!

Stikkord: Teknologi og innovasjon, lager, distribusjon, logistikk knutepunkt, transportløsninger. 

Krav til kompetanse: Bachelor eller Master

Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

Her er ingen søknadsfrist i programmet. Vi vil i 2018 presentere nye ledig traineestillinger og bedrifter, men du kan allerede nå sende en åpen søknad - og være aktuell for alle bedrifter innen ditt fagfelt.

Les mer om traineeavtalen her.

Beliggenhet som sentralt knutepunkt for Nord-Norge med jernbane, havnefasiliteter, god infrastruktur på veg, (nå Hålogalands vegen) og stamflyplass på Evenes, er regionens beste fortrinn. Bjerkvik er knutepunkt mot Troms, og E10 er vegen mot Lofotregionen og Vesterålen.

    

Logisitikk er ikke kun transport fra A-Å, det kan også være en produksjonsprosess eller et kunde-/pasientforløp.

Definisjon logistikk:

  • Kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm 
  • Oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave omkostninger.
         

Søk traineestilling innen logistikk her