w

Økonomi/adm/logistikk

Havbruksbedriftene i Gratangen og Ibestad har ledige traineestillinger i forbindelse med våre prosjekter. Vi søker kandidater fra bachelor eller masterstudie. Tilsettingen som trainee vil gjelde for 12 måneder fra høsten 2018 med mulighet for forlengelse.

Ledig traineestilling
15.05.201807:59 Admin

Havbruksbedriftene i Gratangen og Ibestad har ledige traineestillinger for kandidater fra følgende bachelor eller masterstudier:

  • Veterinær biovitenskap og akvakultur (fiskehelse)
  • Ingeniør prosessteknologi
  • Økonomi/adm./logistikk

Har du avsluttet studiet innen de siste tre år kan du også søke.
   

Astafjord Slakteri

Astafjord Slakteri er et lakseslakteri etablert utenfor Foldvik, Gratangen. Vi har drevet med slakting av laks siden 1989. Det er bygd ny fabrikk som ble tatt i bruk høsten 2008. Vi slakter ca 17.000 tonn laks årlig og har en omsetning på ca 61 mill.

Vi har en arbeidsstokk på mellom 27 – 52 ansatte, avhengig av sesong. Vi har et internasjonalt arbeidsmiljø hvor store deler av arbeidsstokken er utlendinger. Arbeidsspråket i produksjonen er i hovedsak engelsk. Bedriften er i vekst og utvikling, etterspørselen etter slakting øker og Astafjord Slakteri er godt rustet til å håndtere denne økningen.

Vi jobber med flere prosjekter for videre utvikling av fabrikken og for å kunne levere flere produkter i fremtiden, vi er i disse dager inne i en prosess hvor vi holder på å designe ny produksjonslinje (ny fabrikk), slik at vi kan doble vår produksjonskapasitet.


Gratanglaks og Kleiva
Fiskefarm

Gratanglaks AS ble etablert i 1984 i Gratangen kommune. Kleiva Fiskefarm AS ble etablert i 1986 på Engenes i Ibestad kommune. Her, langt nord for polarsirkelen i Troms fylke finner du oss. Friskt arktisk sjøvann, sterke havstrømmer og gode vann temperaturer skaper ideelle betingelser for vår virksomhet i sjøen. Det er få steder i verden der naturen har vært så sjenerøs med de ingredienser som er viktigst i fiskeoppdrett.

Oppdrettsvirksomhetene har siden 1997 drevet samdrift. Matfiskproduksjonen foregår i hovedsak i Astafjord/Vågsfjord bassenget. Selskapene har bygd opp en helintegrert virksomhet fra smolt til slakt, gjennom Astafjord Smolt, Håløy Havservice og Astafjord Slakteri. I dag sysselsettes rundt 80 personer i disse selskapene. Vi produserer laks for salg på det internasjonale markedet. Vi selger til norske eksportører, og Europa er vårt hovedmarked.
    

Søknadsfrist for programmet som starter høsten 2018 er 30. juni 2018.

Ønsker du å søke traineestilling hos havbruksbedriftene i Gratangen og Ibestad, fyll ut søknadsskjema her: 

SØKNADSSKJEMA

Relaterte artikler