w

110 søker jobb i Narvikregionen

Hva med å prøve ut ny kompetanse i bedriften? 110 søker jobb i Narvikregionen! Vi har søkerne klare!

09.07.201807:23 Admin

Søkerne har bachelor eller master fra følgende studieretninger. Finner du noe som er aktuelt for din bedrift?  

   

 • Akvakultur
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Biologi
 • Biomarin innovasjon
 • Business - Human Resources
 • Bygg og anlegg
 • Bygg, anlegg og produksjon + pågående master, integrert bygningsteknologi
 • Byggingeniør - Samfunnsteknikk
 • Byggingeniør/konstruksjonsteknikk
 • Bærekraftig Produksjon
 • Commerce og business administrasjon
 • Data Science
 • Data/IT og økonomi/regnskap
 • Datateknikk
 • Electrical engineering
 • Elektronikk
 • Elektroteknikk, automatisering
 • Elkraft
 • Elkraft Ingeniør
 • Endringsledelse
 • Engineering Design
 • Europastudier (politikk, historie og kultur)
 • Europastudier med integrert statsvitenskap, historie og kultur
 • Feed manufacture technology
 • Feed manufacture technology
 • Finans
 • Fornybar Energi
 • Gass- og Energiteknologi
 • HR og Personalledelse
 • Industri Ingeniør & Eletroteknikk
 • Industrial engineering
 • Industriel Økonomi
 • Industriell kjemi og bioteknologi
 • Industriell technology/ellektroteknikk
 • Industriell teknologi
 • Informasjon teknologi
 • Ingeniør bygg.
 • Ingeniør i Flyteknikk
 • Ingeniør prosess- og gassteknologi
 • Ingeniør/Økonomi og administrasjon
 • Ingeniørdesign og prosessteknologi
 • Ingeniørgeologi og bergmekanikk
 • Integrert bygningsteknologi-Sivilingeniør
 • Internasjonal beredskap
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Konstruksjon og husbygging, samt fordypning i VA-teknikk, Anlegg
 • Kybernetikk og Robotikk
 • Ledelse, innovasjon og marked
 • Logistikk
 • M.Sc. International Maritime Law and Logistics
 • Maritim Ledelse/ Prosjekt Ledelse/ Industiel Økonomi
 • Markedsføringsledelse (fordypning og bacheloroppgave i logistikkledelse)
 • Maskiningeniør
 • Maskiningeniør, fordypning i konstruksjonsteknikk
 • Maskinteknikk
 • Master i industriell teknologi
 • Master i økonomi og administrasjon
 • Master in Industrial Engineering. (sivilingeniør)
 • Master ingeniør innenfor fagområdet «Mat-teknologi innenfor fisk og fiskeprodukter»/ godkjenning av NOKUT
 • Mastergrad i "Globalization: Transnationalism and Culture"
 • Matvitenskap og ernæring (produksjon og utvikling av næringsmidler).
 • Mekaniske fag og teknisk tegning
 • Miljø og naturvern (Miljøingeniør)
 • Miljøledelse og sportledelse
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturgeografi
 • Pedagogik, kulturstudier, kommunikation og markedsføring
 • Petroleum Logistikk
 • PR og kommunikasjon
 • Prosessingeniør
 • Prosessteknologi
 • Regnskap og finans
 • Reiseliv
 • Reiselivsledelse
 • Renewable Energy
 • Rettsvitenskap
 • Satellitteknologi
 • Sivilingeniør/Master - Konstruksjoner og materialer/Offshore-konstruksjoner
 • Språk og interkulturell kommunikasjon med spansk og latinamerikastudie
 • Språk og Tourism Management
 • Teknisk master innen fysikk
 • økonomi og administrasjon
 • Økonomi og administrasjon med fordypning i logistikk
 • Økonomi og ledelse
 • Økonomi-regnskapsfører

Relaterte artikler