w

Bedrifter og studenter kan melde seg på

Om internships og hvem det er aktuelt for. For mange bedrifter er jobberfaring minst like viktig som et vitnemål fullt av toppkarakterer ved nyansettelser. Er du student og ønsker et fortrinn i jobbsøkerprosessen, kan et internship være noe for deg.

Internship Narvikregionen
15.02.201909:06 Admin

Hva er et internship?

Et internship er en midlertidig ansettelse for studenter, hvor man over en kortere tidsperiode får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får et innblikk i en vanlig arbeidsdag. Det er typisk at man settes inn i et prosjekt. I tillegg får studenten muligheten til å vise seg frem som en potensiell arbeidstaker og blir dermed kjent med selskapet/yrket for å finnet ut om det passer for seg.

Hvor lenge varer et internship?

I Norge foregår internshipene primært i sommerferien, men kan også være en 20-30% stillingsprosent over tid eller fra 6 til 8 uker.

Hvem kan søke på et internship?

Et krav til søkerne er at de enten er under utdanning, eller nettopp er ferdig utdannet. Legg ved en søknad hvor du forteller litt om hvilken kompetanse du har, og hva du helst ønsker å jobbe med. 

Hva får jeg ut av et internship?

Hensikten med et internship er å gi utvalgte studenter en mulighet for å bli bedre kjent med bedriften, og få et bedre innblikk i hvordan denne arbeider. Det er en mulighet for både læring, erfaring og jobb ved at man får jobbe med relevante oppgaver.

Hvilken nytte har bedriftene av å tilby internships?

For bedriften har internshipene stor nytte. De gir blant annet anledning til å  knytte til seg dyktige studenter fra alle studieretninger på et tidlig tidspunkt i studietiden. Fordi bedriften blir svært godt kjent med studenten gjennom en internship-periode, kan bedriften på denne måten vurdere om dette er en egnet fremtidig arbeidstaker.

I tillegg gir et internship positiv og generell markedsføring av bedriften til en stor og aktuell målgruppe,samt får bedriften en fin mulighet til å finne talenter, få ny input på bedriftens situasjon, samt en mulighet til å «stay in touch».

Hva er forskjellen på et internship og en traineestilling?

Et internship og en traineestilling er relativt like når det gjelder arbeidsoppgaver, det er oppbyggingen som er forskjellig. En trainee er en som ansettes for å trenes opp til en stilling, og vil være mer lik en ordinær ansettelse, der man går løs på en relativt omfattende utdanning internt, for senere å posisjonere seg mot leder-/spesialiststillinger i selskapet.