w

Kartlegging kompetansebehov reiselivsbedrifter

Hvilken kompetanse trenger reiselivsbedriftene? Tallene viser at besøksnæringen vokser. Det er en indikasjon på at dette er en næring man bør satse på i enda større grad enn tidligere.

14.12.201712:46 Admin

Regionen har svært mange tilbud til de reisende, men er langt ifra å ha utviklet seg som helhetlig destinasjon. Samarbeidet med regionen rundt er udelt positiv, noe som peker på at det gode arbeidet bør fortsette.

Når det gjelder regionen som destinasjon gjenstår det et omfattende arbeide med fokus på bl.a.:

  • Bookingsystemer
  • Distribusjon/infrastruktur
  • Grønt bærekraftig reiseliv
  • Konseptualisering
  • Kvalitetsutvikling
  • Produktpakking
  • Tematisering
  • osv

Vi er en del av en globalisert verden og blir i stadig større grad berørt av globale trender som berører rammebetingelser for et næringsliv i fremgang og vekst. Her trenges det både ressurser, kompetanse og kapital/finansiering. Vi ser allerede hvilken betydning det har å investere i arealer, anlegg og infrastruktur. 

Narvikregionen må sørge for at denne trenden fortsetter og at bedriftene har den kompetanse som er nødvendig.

Ved å etablere REISELIVS-trainee ønsker vi å gi bedrifter innen reiseliv anledning til å prøve ut ny kompetanse i virksomheten. Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.