w

Interesse- og typekartlegging

Hver enkelt trainee gjennomgår en kartlegging av interesseområder og personlighetstrekk. Testen gjennomføres online, analyseres, og etterfølges av veiledningssamtaler om testresultatet.

Profilanalyse
24.02.201613:10 Admin

Interesser – verdier og preferanser som har betydning for arbeidsglede og en god arbeidshverdag

 

Gjennom kartlegging av interesseområder og personlighetstrekk ønsker 2inor å bidra til økt bevissthet ift. den enkelte trainees karrierevalg og videre utvikling.

Ved bruk av Solbergs interessetest gis traineen mulighet til å utforske egne interesseområder og å gjøre valg som gir en best mulig arbeidssituasjon og arbeidshverdag.

Oppgavene i en arbeidshverdag bør være fordelt slik at arbeidstakeren får benyttet sine evner, anlegg og verdier på en best mulig måte. Bevissthet rundt dette vil også gjøre det mulig for arbeidstakeren å kjenne igjen hvilke arbeidsoppgaver som gir påfyll og energi, og hvilke oppgaver som tapper en for energi.

Interessekartleggingen støttes av en typekartlegging som sier noe om hvilke personlighetstrekk som påvirker vurderinger, beslutninger og samarbeid i yrkeslivet.

Kartleggingen vil hjelpe traineen til å forstå likheter og forskjeller mellom seg selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Å kjenne seg selv er et godt utgangspunkt for å gjøre smarte valg, ikke minst når det gjelder valg relatert til arbeidsliv og utdanning. Hensikten med kartleggingen er derfor å gi styrket positiv innsikt i interesser i egne interesser og egen personlighet og adferd.

Analyse av resultater og etterfølgende veiledning til traineene gjennomføres av www.2inor.no som sertifisert i bruk av verktøyene http://profraad.no/profrad/ og https://www.optimas.no/jti_jung.htm


INNHOLD | Interesse- og typekartlegging av hver enkelt

  • Informasjon om- og presentasjon av kartleggingsverktøyene  
  • Kjøp av tilganger til kartleggingsverktøy  
  • Koordinere gjennomføring av kartleggingen 
  • Forberede gjennomgang av resultater og skrive foreløpig rapport  
  • Gjennomgå resultater og tilpasse rapporten med trainee  
  • Presentasjon av vesentlige funn for leder/arbeidsgiver.
  • Viktig for å legge til rette for en hensiktsmessig utviklingsprosess

 

Vennlig hilsen
Vivian Schjølberg/2inor

Vivian Schjølberg, 2inor