w

Mai 2019 | Lederutvikling

Samling over to dager i regi av Nordnorsk Lederutvikling på tema: Ledelse | Organisasjon | Kunsten å lede seg selv.

24.02.201609:07 Admin

Sted: Scandic, Narvik

Tidspunkt:
Mai 2019 - oppdatering følger
 
Foredragsholder:
Frode Mikalsen, Nordnorsk Lederutvikling 

PROGRAM

Dag 1 | Kl. 09-15.30 

09.00 Velkommen til samling  

Kort om disse to dagene
Om det å være på utviklingsprogram 

10.00 Energi og entusiasme i jobben 

Denne bolken handler om det å være arbeidstaker.  Om motivasjon og arbeidsglede og sentrale psykologiske behov. 

Vi er innom ledelse; både det å lede og det å være ”under ledelse”

Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon. Sentrale stikkord 

12.00 Lunsj 

13.00 Organisasjonsperspektivet 

I denne bolken skal vi se på virksomheten, og om det å jobbe i rettvendt:
Det å finne ut av, å bidra til, virksomhetens mål og retning. 

Vi vil være innom ulike teoretiske tilnærminger, bla organisasjonspsykologi, forskning på arbeidsgrupper og prestasjon, organisasjonskultur og forretningsutvikling/innovasjon 

15.30 Slutt for i dag. 

 


Dag 2 | Kl. 09-15.30 | Kunsten å lede seg selv 

Lederperspektivet på personutvikling. Egne mål og ønsker og karriereambisjoner. Leveringsfokus, selvledelseskompetanse. Om det å prestere  - i et livslangt perspektiv. 

Tidsoptimisten og tidspessimisten – Holdning og preferanse

Vi ser på to ulike måter å foretrekke å organisere arbeidshverdagen på, og hvordan disse to arketypene kan virke forstyrrende på hverandre. Hvordan hente det beste ut av ulike personlighetstyper? 

12.00 Lunsj 

12.45 Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang

  • Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse
  • Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet

”Eksamen”

En litt uhøytidelig konkurranse gruppevis 

15.30 Vel hjem