w

4.-5. desember | LEDERUTVIKLING

Samling over to dager i regi av Nordnorsk Lederutvikling på tema: Ledelse, organisasjon, kunsten å lede seg selv.

NY DATO!!
24.02.201609:07 Admin

Sted/tidspunkt: Scandic, Narvik | 4.-5. des. 2019, kl. 09-15.30 begge dager (lunsj kl. 12).
Deltakerpris: Kr 4 500,-. 
Målgruppe: Nyansatte, unge ansatte under 36 år.
Foredragsholder: Frode Mikalsen, Nordnorsk Lederutvikling

PROGRAM

4. desember  

09.00 Velkommen til samling
- Om det å være på utviklingsprogram 

10.00 Energi og entusiasme i jobben
- Vi er innom ledelse; både det å lede og det å være ”under ledelse”. Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon. -
- Sentrale stikkord 

13.00 Organisasjonsperspektivet
- Vi vil være innom ulike teoretiske tilnærminger, bla organisasjonspsykologi, forskning på arbeidsgrupper og prestasjon, organisasjonskultur og forretningsutvikling/innovasjon   

5. desember

09.00 Kunsten å lede seg selv 
- Lederperspektivet på personutvikling. Egne mål og ønsker og karriereambisjoner. Leveringsfokus, selvledelseskompetanse. Om det å prestere  - i et livslangt perspektiv.
- Tidsoptimisten og tidspessimisten – Holdning og preferanse

12.45 Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang
- Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse. Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet 
- ”Eksamen”
- En litt uhøytidelig konkurranse gruppevis