wOm programmet

Trainee Narvikregionen, delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, er et samarbeid mellom traineebedriftene og Narvikregionen Næringsforening (NRNF). Som trainee får du foruten god arbeidserfaring også delta i tilrettelagt kompetanseprogram og nettverksaktiviteter.

23.10.201511:56 Tore Olsen

Hvem kan søke?
Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor fagområder som er definert av deltakerbedriftene. 

Søkere fra universitet og høyskoler i Norge kan søke. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Narvikregionen eller et ønske om å etablere seg her.

Traineeavtalen
Traineeperioden starter om høsten, men vi spleiser også kandidater og bedrifter fortløpende . I traineeprogrammet har den enkelte traineebedrift arbeidsgiveransvaret. Stillingsinnhold, lønn, start/slutt traineeperiode avtales mellom bedrift og kandidat. Traineeperioden er fra 12 til 24 mnd. 

Bakgrunn
Næringslivet i Narvikregionen står foran store utfordringer mht rekruttering av den kompetanse som skal til for å utvikle virksomhetene inn i fremtiden.

Administrator
NRNF ser at rollen som administrator av et regionalt traineeprogram er helt i tråd med NRNF's strategi og handlingsplan. NRNF vil følge traineene og koordinere deltakerbedriftene.