w

Traineer 2016-2017

Her er de 6 traineene som deltar i PROGRAM 2016-2017.

25.10.201609:18 Admin

TRAINEEBEDRIFT TRAINEE STILLING I BEDRIFT
Elvenes Maskin Bjørn Eirik A. Nilssen

Anleggsleder
 
Fungerer som bindeledd mellom prosjektleder å anleggsarbeiderne. Følger opp at jobben som gjøres på anlegg er i henhold til kontraktene. Har også ansvar for nødvendig utstyr og framdrift i prosjektet.

Astafjord Smolt  Cornelius Hermansen Prosessingeniør
 
Jobber med energiovervåking av anlegget opp mot Kuldeteknisk. Har også et øye på slambehandling og det nye RAS-anlegget som skal stå klart i mai 2017. Cornelius er også frontfigur og vokalist i bandet Sweet Scarlet. 

VISINOR Lise Mathisen Anleggsleder Visinor Rehab

Jobber som anleggsleder på prosjekt Reinebruene i Lofoten.
Les mer om prosjektet

HRS Ole Gunnar Høvik

Prosjektleder bygg og anlegg

Ivareta selskapets behov for planlegging og gjennomføring av ulike bygge- og anleggsprosjekter.

Prosjektledelse m/kontrakts-oppfølging, tekniske avklaringer, håndtering av avvik, tillegg og endringer mm.

Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.

NORDKRAFT Pål Asbjørn Olsen Prosjektingeniør

ved Nordkrafts prosjektavdeling. Hans kompetanse fra master i elkraft er et bra tilskudd til avdelingen.
Elvenes Maskin Torje Jakobsen Prosjektleder
Leder avdelingen for produksjon av grus og pukkforekomster, samt bidrar til å koordinere bergtekniske entrepriser i konsernet.
Cornelius Hermansen
Lise Mathisen
Ole Gunnar Høvik
Pål Asbjørn Olsen
Torje Jakobsen
Bjørn Eirik A. Nilssen