w

Vi ønsker ny trainee velkommen!

Sindre Botnmark er ansatt som trainee, Bygg og anlegg hos Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS).

02.06.201708:41 Admin

Sindre fullfører nå bachelor i bygg ved det Arktiske universitet i Narvik, med ekstra fordypning innenfor samferdsel, spregningsteknikk, tunneldriving og veiplanlegging. 

Hos Hålogaland Ressursselskap IKS vil Sindre ha følgende arbeidsområder:

Nytt kundetorg på Stangnes (i Harstad), med oppgaver som

 • Byggesak, SØK-rolle
 • Tilbudsforespørsel – tilbudsoppfølging
 • Prosjektledelse/byggeledelse
 • SHA-oppgaver (SHA-koordinator)
 • Økonomistyring/oppfølging

Etablering av vaskehall og carportanlegg, Djupvik 

 • Tegnings arbeider
 • Tilbudsforespørsel
 • Byggesak/SØK

Planløsning for bruk av containeranlegg, Djupvik 

Av øvrige oppgaver som HRS er i gang med eller ligger på planleggingsbordet er:

Etablering av nytt personalbygg på Djupvik på 600 kvm. som innebærer

 • Garderober til 60 personer
 • Kantine og kjøkken
 • Dusj og toaletter
 • Møterom og kontorer
 • Teknisk rom, lagerrom mm

Utvidelse av deponiområder, Djupvik - krever søknad og reguleringsarbeid

Utvidelse av anleggsområdet for lagring/håndtering av og logistikk

 • Bygging av sjatè
 • Geoteknisk prosjektering

Bygging av farlig avfallsanlegg, Djupvik

Omlegging av kraftlinje for sikkerhet på området, Djupvik

Oppstramming av kundetorg/ Etablering av nytt kundetorg, Djupvik

Bygging av parkeringsarealer både til privatbiler og anleggsbiler, Djupvik 

I tillegg er det avsluttende arbeider ved vår nye miljøstasjon i Kvæfjord og i Kjøpsvik, mm. samt at det er andre oppgaver som ikke framgår i denne lille oversikten (blant annet i forbindelse med etablering av nytt sidespor på Djupvik m.m.

Sindre Botnmark