w

Vi ønsker ny trainee velkommen!

Niklas Amundsen startet ved Swecos kontor i Narvik 11. september. Han er 25 år og kommer fra Sarpsborg. Han fullførte sin sivilingeniør utdannelse innen Ingeniørvitenskap og IKT, med spesialisering innen konstruksjonsteknikk ved NTNU våren 2017.

14.09.201707:15 Admin

Masteroppgaven var innenfor temaet beregningsmekanikk og omhandlet knekking av aluminiums søyler, hvor utførelse av laboratorietester og analyse ved bruk av elementmetode stod sentralt i oppgaven.

Hos Sweco vil han jobbe med varierte oppgaver innenfor konstruksjonsteknikk og bli en god ressurs ved Swecos gruppe Bygg og Geo. Sweco har nå 37 ansatte ved sitt kontor i Narvik – og kan avsløre at flere dyktige medarbeidere er på tur inn i bedriften.

Sweco har 24 kontorsteder i Norge og har totalt 1350 ansatte. Kontoret i Narvik jobber blant annet med fagområder som bygg, konstruksjoner, geologi, prosjektledelse, miljø, arkitektur, vei, arealplanlegging, vann og avløp. Med støtte fra sine nabo- kontorer tilbyr også Sweco rådgivning innen ventilasjon, elektro, bygningsfysikk, brann og akustikk. Gjennom tverrfaglig samarbeid mellom kontorene, vil Niklas delta på spennende og lærerike oppdrag – store som små.

Sweco har stor fokus på kunnskap og utvikling. Det er viktig at den enkelte ansatte får videreutviklet seg og er oppdatert både på forskrifter og sitt eget fag. Sweco har spesielle program både til den som er nyansatt og til yngre ansatte. For Niklas vil høsten by på fagsamlinger, kurs, nettverksbygging, opplæring, deltakelse i prosjekt og sosiale arrangementer med sine nye kolleger.

Vi er kjempefornøyd med å få Niklas med på vårt team i Narvik!

Niklas Amundsen