w

Regionens nyansatte analyseres!

Hver enkelt trainee gjennomgår en kartlegging av interesseområder og personlighetstrekk. Testen gjennomføres online, analyseres, og etterfølges av veiledningssamtaler om testresultatet.

18.10.201710:11 Admin
Kenth, Stian og Niklas