w

Vi ønsker ny trainee velkommen!

Magnus Tegelsrud Kolstad ble ansatt ved Swecos kontor i Narvik 23. oktober. Magnus er 24 år gammel og kommer fra Molde. Han tok bachelorgrad i Structural Engineering ved Høgskolen i Sør- Trøndelag og fullførte mastergrad i prosjektering av konstruksjoner ved NTNU i 2016.

08.11.201707:43 Admin

Magnus skrev hovedoppgave om opprissing av betongplater og har etter skolen jobbet ved Lønnheim Stål AS. Her modelellerte og prosjekterte han produksjons og montasjetegninger.

Ved Sweco's  gruppe Bygg og Geo vil Magnus jobbe med varierte oppgaver innen konstruksjonsteknikk og modellering av konstruksjoner. Med hans bakgrunn både innen betong og stål ser vi på Magnus som en flott ressurs til gruppa – som stadig vokser.

Sweco har 24 kontorsteder i Norge og har totalt 1350 ansatte. Kontoret i Narvik jobber blant annet med fagområder som bygg, konstruksjoner, geologi, prosjektledelse, miljø, arkitektur, vei, arealplanlegging, vann og avløp.

Med støtte fra sine nabo- kontorer tilbyr også Sweco rådgivning innen ventilasjon, elektro, bygningsfysikk, brann og akustikk. Gjennom tverrfaglig samarbeid mellom kontorene, vil Magnus delta på spennende og lærerike oppdrag – store som små.

Sweco har stor fokus på kunnskap og utvikling. Det er viktig at den enkelte ansatte får videreutviklet seg og er oppdatert både på forskrifter og sitt eget fag. Sweco har spesielle program både til den som er nyansatt og til yngre ansatte.

For Magnus vil høsten by på fagsamlinger, kurs, nettverksbygging, opplæring, deltakelse i prosjekt og sosiale arrangementer med sine nye kolleger.

Vi er kjempefornøyd med at Magnus vil være med og videreutvikle vårt team i Narvik!

Magnus Tegelsrud Kolstad