w

Vi ønsker ny trainee velkommen!

Spartak Burkhanshin er utdannet prosessingeniør ved UiT Narvik og går nå til spennende dager hos Cermaq i Nordfold.

14.08.201809:03 Admin

Spartak kommer opprinnelig fra Russland men flyttet til Norge da han var 12 år gammel og vært bosatt på Sortland. 

Han søkte traineestilling innen fiskeindustrien fordi han finner bransjen spennende og svært aktuell for sin faglige bakgrunn.

Han deltok i 2017 i havbruksnæringens program "Entreprenørskap på Merdkanten", hvor studenter fikk løse problemstillinger som oppstår i oppdrettsnæringen. Han fikk her jobbe med teknologiske løsninger for å løse slamproblemet.  

Vi ønsker han lykke til i arbeidet! Her er eksempler på aktuelle utfordringer han vil jobbe med:

  • sikker og stabil drift av prosessutstyr og støttesystemer
  • videreutviklingen av slakteriets systemer for overvåkning og styring
  • videreutvikling av verktøy for kontinuerlig forbedring (Plan/Do/Check/Act)
  • videreutvikling av system for energiledelse
  • å eliminere svinn, optimalisere utnyttelse og til kosteffektiv produksjon (høy OEE)
  • å gi våre operatører de beste forutsetninger for å kunne utføre sine arbeidsoperasjoner på en god, sikker og effektiv måte 

Cermaq åpner Norges mest moderne og effektive prosesseringsanlegg for slakting og videreforedling av laks.


Vårt nye lakseslakteri på Storskjæret i Steigen er det aller første som er satt opp i henhold til industri 4.0-standard, og dermed tilrettelagt for hel-digitalisering.

Slakteriet er designet for å sikre effektiv produksjon og logistikk, og samtidig ivareta fiskevelferd og produktkvalitet. Med sine 10 000 kvadratmeter har slakteri Steigen en slaktekapasitet på 250 tonn pr. skift.

Den formelle åpningen av slakteriet er 4. september, men produksjonen er allerede kommet godt i gang.  


 

Spartak Burkhanshin